The Super Furry Animals, an SFA fansite, super furry animals - unofficially.
unofficially super furry animals - sfa - Blerwytirhwng - [lyrics].

Blerwytirhwng
Lyrics
O blerwytindod?
Where do you come from?
I blerwytinmyned?
Where are you going?
Blerwytirhwng?
Where are you between?
Rhwng ddau begwn
Between two extremes
Rhwng ddau begwn
Between two extremes

Mae'r llwybrau yn drwm
The paths are heavy
Mae barrug yn beryg
The hoarfrost is dangerous
Blerydwirhwng?
Where are you between?
Rhwng ddau begwn
Between two extremes
Rhwng ddau begwn
Between two extremes

Dwi'n ddu o caethiwo
I'm black of slavery
Mi grashwn i yma
I'll crash here
Rhwng ddau begwn
Between two extremes
Blerwytirhyngddo?
Where am I between?
Rhwng ddau begwn
Between two extremes

A phan daw troead y rhd
And when the wheel turns
Fyddai'n nofio yn yr awyr eto
I'll be swimming in the sky again
A phan daw troead y rhd
And when the wheel turns
Daw y tylwyth teg i ddawnsio eto
The fairies will come to dance again

La la la la la, la la la la la la la la la...

(Out Spaced version has a much-extended ending.

Melonie Walter       All Rights Reserved ©2003 - 2016       SuperFurry.org       melonie at tifandgif.com Top^