The Super Furry Animals, an SFA fansite, super furry animals - unofficially.
unofficially super furry animals - sfa - Dacw Hi - [lyrics].

Dacw Hi
Lyrics
Dacw hi, a'i gwyneb mewn poen
There she is, her face screwed up in pain
Mae hi newydd gael ei phigo gan byr ar ei chroen
She's just been stung by a bee on her skin
Mae'n gafael mewn papur cyfagos a'i daro ar y wal
She picks up a rolled newspaper then hits the wall
Mae'n gadael gwennynen ar l sydd yn sicr wedi ei dal
Revealing a squashed up old wasp that has definitely been caught

Mae hi'n ddoniol
She's so funny
(Mae hi'n ddoniol)
(She's so funny)
Mae'n sylwi pob dim
She sees everything
(Mae'n sylwi pob dim)
(She sees everything)
Ac mae'n medru gweld
And she has eyes
Drwy gefn ei phen
On the back of her head
Dim dioloch i'r drefn
No thanks to the Feds

Mae'n fore iau ac mae'n mynd i'r gwaith
Thursday morning on her way to work
Wrth gau ei drws mae hi'n tynnu at saith
As she closes her door it's coming up to seven
Wrth gau ei cht rhag yr oerni mae hi'n colli pishyn punt
Whilst wrapping her coat from the cold she loses a pound coin
Mae'n ei bigo o fyny yn syth cyn troi nl i mewn i'r gwynt
She picks it up with no hesitation and turns back into the wind

Mae hi'n ddoniol
She's so funny
(Mae hi'n ddoniol)
(She's so funny)
Mae'n sylwi pob dim
She sees everything
(Mae'n sylwi pob dim)
(She sees everything)
Ac mae'n medru gweld
And she has eyes
Drwy gefn ei phen
On the back of her head
Dim dioloch i'r drefn
No thanks to the Feds

Mae hi'n ddoniol
She's so funny
(Mae hi'n ddoniol)
(She's so funny)
Mae'n sylwi pob dim
She sees everything
(Mae'n sylwi pob dim)
(She sees everything)
Mae hi'n ddoniol
She's so funny
(Mae hi'n ddoniol)
(She's so funny)
Neith hi chwerthin ar ddim
She'll laugh at nothing
(Neith hi chwerthin ar ddim)
(She'll laugh at nothing)
Mae hi'n ddoniol
She's so funny
(Mae hi'n ddoniol)
(She's so funny)
Mae'n sylwi pob dim
She sees everything
(Mae'n sylwi pob dim)
(She sees everything)
Ac mae'n medru gweld
And she has eyes
Drwy gefn ei phen
On the back of her head
Dim dioloch i'r drefn
No thanks to the Feds
Unwaith drachefn
Once more I guess
Amen
Amen

Melonie Walter       All Rights Reserved ©2003 - 2016       SuperFurry.org       melonie at tifandgif.com Top^