The Super Furry Animals, an SFA fansite, super furry animals - unofficially.
unofficially super furry animals - sfa - Focus Pocus/Debiel - [lyrics].

Focus Pocus/Debiel
Lyrics
Chwarae gitar mewn bar yn fy amser sbar
Playing guitar in a bar in my spare time
Cerddaist i mewn o'r cwmwl i'm mywyd i
You walked in from the cloud to my life
Gefais i bi a chanu:
I had a pee and sang:
"Ddaru ni ddim bedyddio, ddaru ni ddim bedyddio ti"
"We didn't christen, we didn't christen you"

Canu fy hen gitâr yn yr oria mân
Playing my old guitar in the early hours
Cerddaist i mewn ag utgorn i nghyfeilio i
You walked in with a trumpet to accompany me
Dwedais i ti cyn canu:
You said before singing:
"Ddaru ni ddim defnyddio, ddaru ni ddim defnyddio ti"
"We didn't use, we didn't use you"

Waah!

Chwarae gitar mewn bar yn fy amser sbar
Playing guitar in a bar in my spare time
Cerddaist i mewn o'r cwmwl i'm mywyd i
You walked in from the cloud to my life
Gymais i bi a chanu:
I took a pee and sang:

Can i bawb sy'n wylo
A song for everyone who's crying
Can i bawb sy'n drist
A song for everyone who's sad
Can sy'n anweledig
A song that's invisible
Yn niwlog i gyd a'i ben yn ei blu mewn bedd
Each of them foggy with his head in his feathers in a grave
Aah! Aah!

Aah! Aah!

La la la la la la la
La la la la la la
La la la la la la la
La la la la la
La la la la la
Aah! Aah! Aah!

La la la la la la la
La la la la la la
La la la la la la la
La la la la la
La la la la la
Aah! Aah! Aah!
Aah! Aah! Aah!

Melonie Walter       All Rights Reserved ©2003 - 2016       SuperFurry.org       melonie at tifandgif.com Top^