The Super Furry Animals, an SFA fansite, super furry animals - unofficially.
unofficially super furry animals - sfa - (Nid) Hon Yw'r Gân Sy'n Mynd I Achub Yr Iaith - [lyrics].

(Nid) Hon Yw'r Gân Sy'n Mynd I Achub Yr Iaith
Lyrics
Nid hon yw'r gân sy'n mynd i achub yr iaith
This isn't the song that's going to save the language
Ond gwneith o'm difrod iddi chwaith
But it won't damage it either
Dim ond carreg mewn wal barhaus
Just a stone in a continuous wall
A 'sgen i'm bwriad bod yn sarhaus
I've got no intention of being insulting
'Sgen i'm bwriad bod yn sarhaus
I've got no intention of being insulting

Nid hon yw'r gân
This isn't the song (X7)

Nid hon yw'r gân sy'n mynd i achub y byd
This isn't the song that's going to save the world
Tra 'dwi yn gorwedd ar fy hyd
While I'm lying down on my own
Mae rhai yn rhydd, rhai eraill yn gaeth
Some are free, others are enslaved
A 'dwi'n deud llefrith, ti'n gweud llaeth
I say milk [one way], you say milk [another way]
'Dwi'n deud llefrith, ti'n gweud llaeth
I say milk [one way], you say milk [another way]

Nid hon yw'r gân
This isn't the song (X7)

[Note: 'Llefrith' is the North Walian way of saying 'milk', and 'llaeth' is the South Walian way of saying 'milk'.]

Melonie Walter       All Rights Reserved ©2003 - 2016       SuperFurry.org       melonie at tifandgif.com Top^