The Super Furry Animals, an SFA fansite, super furry animals - unofficially.
unofficially super furry animals - sfa - Organ Yn Dy Geg - [lyrics].

Organ Yn Dy Geg
Lyrics
Wel, dwi'n chwilio am le i droi
Well, I'm looking for a place to turn
Rhywle lle mae'r deillion yn gyrru tacsis
Somewhere where the blind drive taxis
A dwi'n chwilio am le i ffoi
And I'm looking for a place to escape
Rhywle lle mae'r milwyr yn chwarae marblis
Somewhere where the soldiers play marbles

Ag mae'n dda bod y byd yn dal i fod
And it's good that the world still exists
Tra dwi ar ben fy hun 'ma ar y lôn
While I'm on my own here on the road
Organ yn dy geg!
Organ in your mouth!

Wel, dwi'n chwilio am rhywyn i droi
Well, I'm looking for someone to turn
Rhywyn sydd â cwestiwn mwyaf tebyg
Someone who probably has the most likely question
A dwi'n chwilio am le i ffoi
And I'm looking for a place to escape
Rhywle lle mae does na'm byd yn gwisgo blodau
Somewhere where there isn't anything wearing flowers

Ag mae'n dda bod y byd yn dal i fod
And it's good that the world still exists
Tra dwi ar ben fy hun 'ma ar y lôn
While I'm on my own here on the road
Organ yn dy geg!
Organ in your mouth!

Geg yn dy geg
Mouth in your mouth
Yn dy geg
In your mouth
Yn dy geg
In your mouth
Yn dy geg
In your mouth
Yn dy geg
In your mouth
Yn dy geg
In your mouth (X4)

Melonie Walter       All Rights Reserved ©2003 - 2016       SuperFurry.org       melonie at tifandgif.com Top^