The Super Furry Animals, an SFA fansite, super furry animals - unofficially.
unofficially super furry animals - sfa - Sarn Helen - [lyrics].

Sarn Helen
Lyrics
Mae tair cam, i'r nefoedd tân
There are three steps, to fiery hell
Cam yn ôl a cham ymlaen
A step backwards, and a step forwards
Chwenhych car, goddiweddyd
Dismiss the car, overtake
Cwyd Sarn Helen
Awake Sarn Helen
Rwyf d'angen ar fy nhaith
I need you on my way

Cerbyd coch sydd gan fy mam
My mother hath a red car
Daw tair awr cyn Llandinam
Three hours will pass before Llandinam
Dwy awr hir ir brifddinas
A two hour stretch to the capital
Cwyd Sarn Helen
Awake Sarn Helen
Rwyf d'angen ar fy nhaith
I need you on my way

Lawr yn y dyffryn
Down in the valley
Mae ma ffordd i ti ac i fi
There's a road for you and for me
Unwn yn unswydd
Let us join as one
I gael dathlu'n bodolaeth ni
And celebrate our existence

Cwyd Sarn Helen
Awake Sarn Helen
Rwyf d'angen ar fy nhaith
I need you on my way
[

Melonie Walter       All Rights Reserved ©2003 - 2016       SuperFurry.org       melonie at tifandgif.com Top^