The Super Furry Animals, an SFA fansite, super furry animals - unofficially.
unofficially super furry animals - sfa - Trôns Mr Urdd - [lyrics].

Trôns Mr Urdd
Lyrics
Hei, Mr Urdd
Hey, Mr Urdd
'Neud di ddangos imi ffyrdd
Will you show me the ways
O garu, heb amharu
Of love, without damage
Ar fy meddwl, yn ormodol
To my mind, necessary
Dwi isho gweld fy nyfodol
I want to see my future

O, dwi'n gwisgo trons Mr Urdd
Oh, I'm wearing Mr Urdd's pants
Gwnes 'i ddwyn nhw pan oedd neb yn sbio
I stole them when nobody was watching
Cyn torri lawr a chrio
Before breaking down and crying

O, dwi'n gwisgo trons Mr Urdd
Oh, I'm wearing Mr Urdd's pants
Mae'n cyfaddef popeth ar y bathodyn
It confesses everything on the badge
Mae'n waeth na gwisgo blodyn
It's worse than wearing a flower

Yng Ngellilydan gyda'r wawr
In Gellilydan with the dawn
Mae'r gwlith mor llachar ar y llawr
The dew is so bright on the floor
O dan y wawr
Under the dawn

Ar y ffordd i Drawsfynydd
On the way to Trawsfynydd
I drwsio'n 'sgidiau yn siop y crudd
To repair my shoes in the cobbler's shop
Erbyn hanner dydd
By midday

O, dwi'n gwisgo trons Mr Urdd
Oh, I'm wearing Mr Urdd's pants
Mae'n waeth na gwisgo 'sgodyn
It's worse than wearing fish

Melonie Walter       All Rights Reserved ©2003 - 2016       SuperFurry.org       melonie at tifandgif.com Top^